Iļja Kopičina

Iļja Kopičina

Iļja Kopičina

arhitekts

Veidojis skices un veicis datorapstrādi pastāvīgās ekspozīcijas vitrīnu noformējumam.